Øvrig information Tidligere generalforsamlinger

Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen 2016 blev afholdt på Maglehøjskolen i Ølstykke. Der var en god debat i forbindelse med formandens beretning især om lønvilkår og udtalelsen om rekruttering. Generalforsamlingen var den sidste for Grethe Toftegård i egenskab af næstformand. Grethe har valgt at gå på pension. Formanden takkede på egne og kredsens vegne for Grethes store indsats for Egedal Lærerkreds i en årrække. Som ny næstformand valgtes Karina Hentzen. Karina ønskes velkommen på posten.