MED-udvalg

I Egedal Kommune er der en MED struktur som Egedal Lærerkreds er en del af.

MED står for medbestemmelse og medindflydelse.

Medindflydelse og medbestemmelse indebærer:

  1. Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.
  2. Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for lederens ansvars- og kompetenceområde.
  3. Mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler.(fra lokalaftalen for Egedal Kommune)

I Egedal Kommune er nedsat 4 typer af MED-udvalg i en organisationsstruktur bestående af 3 niveauer:

  1. MED-Hovedudvalget. Her sidder vores fællestillidsrepræsentant
  2. Center MED for skole- og dagtilbudsområdet. Her sidder vores fællestillidsrepræsentant
  3. MED-Lokaludvalg eller Personalemøder med MED-status. På skolerne sidder tillidsrepræsentanterne fra hver afdeling, en arbejdsmiljørepræsentant valgt blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på afdelingerne og repræsentanter for SFO og det administrative personale.

Til højre kan du læse hele lokalaftalen.

 

 

Den kommunale MED aftale