Kommunale rammer

Her kan du læse forskellige kommunale rammer.

Den vigtigste kommunale ramme for lærerne er den lokale arbejdstidsaftale.

Se aftalen fra skoleåret '24 under "Arbejdstidsaftale"

Du er velkommen til at kontakte os hvis du mener vi mangler noget.

underskrevet-arbejdstidsaftale.pdf (dlf.org) 2021-2024

Lokalaftale fra ´24

Aftale om selvstyrende team

Aftale om forflyttelser

Om stresshåndtering: data (egedalkommune.dk)

den-trygge-arbejdsplads-forebyggelse-og-haandtering-af-kraenkelser-og-vold-ny.pdf (dlf.org)

 Seniordage

Retningslinjer for ansættelsesudvalg