Lærernes hus

Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen i Egedal Lærerkreds består af tillidsrepræsentanterne (TR) fra alle afdelinger i kommunen og TR fra PPR. Derudover består Kredsstyrelsen af medlemmerne fra FU.

Det er Kredsstyrelsen, der er hjørnestenen i kredsens arbejde.Den udmønter generalforsamlingens beslutninger og tager initiativer i forhold til kredsens værdigrundlag og målsætning i øvrigt.

Til højre finder du Kredsstyrelsens forretningsorden.

 

Forretningsorden for kredsstyrelsen