Sygdom

Du skal melde dig syg til din daglige pædagogiske leder efter de lokale retningslinjer på afdelingen. Sygedage bliver registrerede, og kommer antallet af sygeperioder over 5, skal lederne indkalde til en såkaldt fraværsdialog. Der bliver ligeledes indkaldt til fraværsdialog, hvis antallet af sygedage på et år kommer over 10. Se link til højre.

Hvis du bliver syg under ferien

Her kan du læse, hvilke regler der gælder, hvis du er syg, når ferien begynder, eller hvis du bliver syg i løbet af ferien

Vigtigt!

Hvis du bliver syg i ferien skal du følge den lokale skoles retningslinjer for sygemelding.

Ikke alle skolelukningsperioder er ferie i ferielovens forstand. Du skal være opmærksom på, at der kun er mulighed for at få erstatningsferie for egentlige feriedage.

Hvis du er syg når ferien starter

Hvis du er syg på den 1. feriedag (eller hvis du har været syg op til ferien og fortsat er syg på den 1. feriedag) vil ferien blive suspenderet, og du skal holde den på et senere tidspunkt. Hvis du ikke er raskmeldt, inden hovedferieperioden udløber den 30. september, kan du få hovedferien udbetalt.

Husk, at du skal melde dig syg senest ved normal arbejdstids begyndelse på den 1. feriedag - spørg eventuelt din tillidsrepræsentant inden ferien, hvordan du skal melde dig syg, hvis skolen er lukket.

Hvis du bliver syg i løbet af ferien

Opstår sygdommen efter, at ferien er påbegyndt, skal den ansatte meddele arbejdsgiveren dette. Der er så ret til at få ferien suspenderet. Ved sygdom opstået i ferien er der for de første 5 sygedage ikke ret til erstatningsferie. Det indtræder først efter 5. sygedag.

Meddelelse om sygdom skal gives arbejdsgiveren inden normal arbejdstids begyndelse på første sygedag. Meddeler den ansatte det fx først på 3. sygedag, vil erstatningsferie for sygedage opstået i ferien først tælle efter 8. sygedag. Det er også i disse tilfælde vigtigt som ved sygdom opstået før ferie at være oplyst om, hvordan og til hvem sygemeldingen skal meddeles.

I modsætning til sygdom opstået før ferien skal der ved sygdom opstået i ferien indhentes en lægeerklæring. Den skal den ansatte selv betale. Også ved sygdom under ferie i udlandet skal der indhentes dokumentation for, at der er indtruffet sygdom.

Se DLFs hjemmeside om sygdom Sygefravær og tjenstlig samtale - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere (dlf.org)