Barsel

Her kan du få et overblik over de væsentligste elementer omkring barsel.

 

Barsel - når du skal have barn

Som kommende forældre skal I blandt andet overveje, hvordan I vil holde orlov. Du kan kontakte Egedal Lærerkreds og få hjælp til at planlægge orloven.

Giv skolelederen besked

Som kommende mor skal du give din skoleleder besked om, hvornår din barselsorlov begynder senest 3 måneder før forventet fødsel.

Skolelederen skal have besked om hvordan I holder den samlede orlov senest 6 uger efter fødslen.

Orlov før fødsel

Som kommende mor har du ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. Du har også ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge og jordemoder, når det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Som ansat i staten, har du ret til fravær fra 6 uger før forventet fødsel, og hvis du er privatansat, kan der gælde helt særlige regler.

Orlov efter fødsel - kontakt Egedal Lærerkreds for yderligere information

Hvad er nyt?

En ny orlovsmodel som betyder, at forældrene fremover vil have en individuel ret til 24 ugers orlov på dagpenge efter fødsel/modtagelse af barnet. Det nye i denne model er bl.a., at udgangspunktet er ændret til en ligelig fordeling af orloven mellem forældrene. Bemærk, at far/medmor kan overdrage 2 ugers lønret, således at den forælder der er hjemme, hvis du er læreransat, har mulighed for 26 uger med fuld løn. 

Modellen rummer også fleksibilitet til familierne, sådan at forældrene kan vælge at overdrage en del af deres orlov til den anden forælder. Begge forældre har efter fødsel 2 ugers øremærket orlov, som ikke kan overdrages til den anden forælder og for lønmodtagere gælder derudover, at ekstra 9 ugers orlov er øremærket.  

For forældre som begge er lønmodtagere, vil fordelingen af barselsdagpenge efter fødsel se således ud:

  • Forældrene har hver 11 uger (2+9) som er øremærket den enkelte og som derfor ikke kan overdrages. De 2 uger skal afholdes efter fødsel/modtagelse og de 9 uger skal afvikles inden for det første år.

  • Forældrene har herudover hver 13 ugers orlov, som i udgangspunktet kan overdrages til den anden forælder. Ugerne kan udskydes og afvikles frem til barnet bliver ni år

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller/og konkret rådgivning om sammensætningen af din orlov, skal du kontakte Egedal Lærerkreds.

Du kan ligeledes bruge barselsværkstøjet på borger.dk, der kan give et godt overblik over mulighederne: Barselsplanlægger (xn--barselsplanlggeren-zub.dk)

Mulighed for ændrede kontingentvilkår

Når du skal på barsel uden sædvanlig løn, er der mulighed for enten nedsat kontingent eller kontingentfritagelse. Se mere Nedsættelse af kontingent i dagpengeperioden

Kontakt Egedal lærerkreds eller læs mere ved at følge de link du finder til højre.

Se mere om barsel på DLFs hjemmeside dlf.org