Øvrig information

Mest for AMR

Denne fane er tænkt som en lokal AMR håndbog. Vi forsøger, at holde den opdateret. I den forbindelse er det vigtigt, at I er opmærksomme på at melde ændringer ind til kredskontoret.
MED aftalen
Opfølgning på arbejdsskader
DLF pjece om vold og trusler

DLF pjece vedrørende vold og trusler