Arbejdsmiljø

Egedal Lærerkreds samarbejder tæt med arbejdsmiljørepræsentanterne på skolerne. Vi har specielt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Der er en arbejdsmiljørepræsentant for lærerne på hver afdeling.

Ved en eventuel anmeldelse af en arbejdsskade er det vigtigt at sende en kopi af anmeldelsen til Egedal Lærerkreds

Du kan læse Egedals retningslinjer ift. sikring af et godt arbejdsmiljø her:

Den trygge arbejdsplads - forebyggelse og håndtering af krænkelser og vold - Egenettet (egedalkommune.dk)

Hvis du bliver udsat for voldsomme hændelser eller arbejdsrelateret stress, kan du af arbejdsgiveren tilbydes psykologsamtaler via Falck Helthcare.
Du kan også kontakte foreningens rådgivning. Læs mere Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere (dlf.org)

Pjece - Vold, trusler og magtanvendelse (dlf.org)