Arbejdsmiljø

Egedal Lærerkreds samarbejder tæt med arbejdsmiljørepræsentanterne på skolerne. Vi har specielt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Der er en arbejdsmiljørepræsentant for lærerne på hver afdeling.

Ved en eventuel anmeldelse af en arbejdsskade er det vigtigt at sende en kopi af anmeldelsen til Egedal Lærerkreds

Hvis du bliver udsat for voldsomme hændelser eller arbejdsrelateret stress, kan du af arbejdsgiveren tilbydes psykologsamtaler via Falck Helthcare.
Du kan også kontakte foreningens rådgivning. Læs mere her

DLF pjece om vold og trusler

DLF pjece vedrørende vold og trusler