Løn og arbejdstid Løn

Tillæg

Man får Egedaltillæg, undervisertillæg og tillæg for arbejde efter kl. 17 og i weekenden. Derudover gives tillæg for enkelte funktioner og undervisningstillæg for lektioner over 750 timer om året. Efter 1. oktober 2019 er tillæggene ens på alle skoler. Se dem i forhåndsaftalen til højre.

Egedaltillæg er pr. 1. oktober 2021 for fuldtidsansatte.

For tjenestemandsansatte årligt 20834 kr.

For overenskomstansatte årligt 21271 kr.

Det garanterede undervisertillæg er pr. 1. oktober 2021 for fuldtidsansatte.

For tjenestemandsansatte lærere årligt 8016 kr.

For overenskomstansatte lærere årligt 18936 kr.

For overenskomstansatte børnehaveklasseledere

årligt 22440 kr. 

For tjeneste efter kl. 17 betales ulempegodtgørelse på 25% af nettotimelønnen pr. time. Nettotimelønnen er løn uden pension og typisk den timeløn, der er angivet på lønsedlen.

For tjeneste i weekenden fra kl. 00 lørdag til søndag kl. 24 ydes ulempegodtgørelse på 25% og afspadsering af samme varighed + 50% eller normal timeløn + 50 %