Nyhedsbrev september 2013

Medlemsbrev september 2013

Danmarks Lærerforening

Egedal Lærerkreds

 

Rørsangervej 13, 3650 Ølstykke

Tlf. 47 17 99 52,       FAX: 47 17 99 79        e-mail: 033@dlf.org                                                                                                                                         Ølstykke 4. september 2013Kære medlemmer af Egedal Lærerkreds.Efter kommunalbestyrelsesmødet d. 28. august ser fremtiden for os alle nu således ud:

Pr. 1/8 2014 skal følgende implementeres i Egedal Kommune:

-       En ny skolestruktur med fire ”mammutskoler”

-       En ny folkeskolelov

-       Lov 409 om lærernes arbejdstidDen lokale udmøntning af ovennævnte er først og fremmest et anliggende for vores kommunalbestyrelse, som jo har for vane at lægge det meste ud til embedsmændene, læs ledere og skolechef.Vi har en lang tradition for, at sådanne udfordringer løses gennem aftaler og retningslinjer mellem kommune og Kreds.Vi har derfor taget den første kontakt til forvaltningen, for at se på mulighederne for at indgå fornuftige løsninger på de mange uafklarede spørgsmål, som disse markante ændringer stiller, blandt andet:-       Hvad skal der ske med vores lokale MED-udvalg og med Pædagogisk Råd, og hvordan vil kommunen være med til at sikre, at der også fremover vil ske en medarbejderindragelse/indflydelse vedrørende alle de emner, som uvilkårligt vil opstå, og som vores ledere må forventes at have brug for?

-       Hvilke personalegrupper skal stå for den ”understøttende undervisning”

-       Skal lærere og børnehaveklasseledere fremover have fast tilstedeværelse på arbejdspladserne i 37 timer om ugen i 46 uger om året, og hvad skal de i givet fald foretage sig, når eleverne holder fri?

-       Hvordan vil kommunen sikre ordentlige og forsvarlige vilkår for deres medarbejdere ved fast tilstedeværelse (arbejdspladser)?

-       Hvordan vil kommunen sikre deres medarbejdere imod ”det grænseløse arbejde?”

-       Vil kommunen indføre et tidsregistreringssystem?Disse og mange andre emner diskuterer vi i denne tid intenst på vores kredsstyrelsesmøder og i alle de sammenhænge, hvor vi har plads som tillidsrepræsentanter og foreningsfolk.

Det er derfor i denne tid ekstra vigtigt, at I klæder jeres tillidsrepræsentanter ordentligt på til disse debatter og møder talstærkt frem til møder i Faglig Klub og hvor I ellers debatterer disse ting.Desværre tyder de første følere på, at forvaltningen (og lederne?) ikke er til sinds at indgå i fællesløsninger på mange af disse spørgsmål, men vil lade det være op til den enkelte ”superleder” at forvalte Lov 409 mm.

Det er derfor endnu vigtigere end nogensinde, at vi står sammen om at møde de udfordringer vi, med sikkerhed, vil stå overfor i den kommende tid, således at det ikke bliver den enkelte ansatte, der risikerer at stå alene, når og hvis kravene til mængden af opgaver overstiger det rimelige/mulige.

I august måned er vi blevet opmærksomme på, at Egedal Kommune v/Egon Agerlin og BUPL Nordsjælland i et samarbejde er gået i gang med et projekt om udnyttelsen af de timer, som kaldes ”understøttende undervisning” i den nye folkeskolereform. I den forbindelse kan vi konstatere, at vores skolechef offentligt udtaler, at vi i Egedal Lærerkreds har sagt nej tak til at deltage.

Dette er ikke korrekt!

Det vi sagde nej til i februar måned 2013 var at indgå i et projekt på Bækkegårdskolen og Maglehøjskolen. Et projekt som tog sit udgangspunkt i ”aktivitetstimer”, dvs. at udgangspunktet lå i en folkeskolereform, som på det pågældende tidspunkt ikke var færdigforhandlet. At kommunen så siden iværksætter et kommunalt projekt om understøttende undervisning uden at invitere lærerne/børnehaveklasselederne er helt utilstedeligt. Vi har i brev til Egon Agerlin og skoleudvalget i Egedal gjort opmærksom på dette problem.

 

Igen i år holder vi medlemskursus på Hotel Frederiksdal. I år ligger kurset i dagene d. 25. og 26. oktober. Vi synes, at vi har fået sammensat et rigtig godt program med nogle gode foredragsholdere, så vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at deltage. Set i lyset af lockouten og Lov 409 har vi afsat tid til at drøfte, hvad vi allerede har gjort, og hvad vi fremover har af muligheder. Vi vil bestræbe os på at få så mange med som muligt og helst alle, men hvis vi oplever en meget stor søgning til kurset, kan vi blive nødt til at sortere i tilmeldingerne, ligesom at vi kan blive nødt til at indkvartere flere af jer på 3-sengs værelser, fordi der er begrænset plads på hotellet. Vi vil derfor gerne bede jer om, at I ved tilmeldingen sørger for at skrive, hvornår I sidst har været med. Vi håber på forståelse for, at vi kan komme til at skulle sortere i tilmeldingerne og måske skuffe nogen.På vegne af Egedal Lærerkreds

Steen Herløv Madsen

Kredsformand

Emner

Målgruppe