Lærernes hus Generalforsamlingen

Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Egedal lærerkreds 2023, se regnskab og dagsorden

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds, Kreds 33.

Der har været afholdt ordinær generalforsamling i Egedal Lærerkreds torsdag den 23. marts 2023 klokken 17.00 i Smørum Idrætscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forretningsorden

3. Valg af referent

4. Valg af stemmetællere

5. Særlig gæst: Borgmester Vicky Rasmussen. 

Vi suspenderer generalforsamlingen i en time. Der vil være mulighed for dialog om bl.a. skolestruktur, inklusion, frihed for skolerne i Egedal efter at Vicky har fortalt om Byrådets tanker om skolen i Egedal

 1. Mundtlig beretning

 2. Regnskaber

  1. Driftsregnskab 

  2. Regnskab for Udlagt Særlig Fond

  3. Regnskab for Aktivitetsfonden

 3. Indkomne forslag

 4. Budget og fastlæggelse af kontingent. Vi gør opmærksom på at kredsstyrelsen foreslår en kontingentstigning på 20 kroner om måneden. Det er indeholdt i budgetforslaget.

 5. Eventuelt

Steen Herløv Madsen

Formand, Egedal Lærerkreds 033

 Karina Heidi Hentzen

Fungerende formand og næstformand, Egedal Lærerkreds, 033

 Regnskab 2023