Lærernes hus Generalforsamlingen

Generalforsamling 2024

Du kan læse referatet fra Generalforsamlingen 2024 her

 

Endelig dagsorden

 

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds

torsdag den 14. marts 2024 kl. 17.00

i Smørum Idrætscenter, Flodvej 62, 1. sal, 2765 Smørum

 

 

 

 1. Valg af dirigent

 

 1. Fastlæggelse af forretningsorden

 

 1. Valg af referent

 

 1. Valg af stemmetællere

 

 1. Beretning

 

 1. Vedtægtsændringer

 

 1. Forslag til ændring af Vedtægternes §15 ”Egedal Lærerkreds´ Særlige Fond”

 

 1. Regnskaber
  1. Driftsregnskab
  2. Regnskab for Aktivitetsfonden
  3. Regnskab for Særlig Udlagt Fond

 

 1. Indkomne forslag.

 

Forslag fra Rasmus Keis Neerbek, Ganløse Skole:

 1. A.   Organisering af vikarer

Egedal Lærerforening vil i det kommende år arbejde på at få organiseret nogle af de mange vikarer/timelønnede, som arbejder på skolerne, samt være med til at sætte fokus på dette i DLF.

 

Forslag fra Kredsstyrelsen i Egedal Lærerkreds:

B. Forslag til forbrug af midler fra Aktivitetsfonden.

Generalforsamlingen bemyndiger KS til at bruge op til 40.000 kr. til følgende:

-         Medlemsarrangement(er)

 

            

 1. Budget og fastsættelse af kredskontingent
 2. Regnskab og budget kan ses her

 

 

 1. Valg

 

Kredsstyrelsen, Egedal Lærerkreds, indstiller følgende til valg:

 

Kredsformand og dermed kongresdelegeret

Karina Hentzen                                 Opstiller

                                                   

 Kasserer

Henning Brusgaard                           Opstiller

                                                                      

2 Faglige Sekretærer

Karina Gillesberg Vistisen                  Opstiller               

Rikke Nord                                                 Opstiller                           

Sussi von der Recke                             Opstiller             

                                  

                                  

1 Kongresdelegeret

Henning Brusgaard                            Opstiller                                

 

                                   Suppleanter for kongresdelegerede

                                   Afventer valg af Faglige sekretærer               

                

Suppleanter for faglige sekretærer

1. suppleant: Afventer valg af Faglige sekretærer

 

2. suppleant   Heidi Volder                              Opstiller

 

Kritiske revisorer

Jens Holst                                                        Opstiller                                               

Kim Stamer Harder                                          Opstiller                     

                

 Kritisk revisorsuppleant

Kenneth Mandrup                                            Opstiller                            

 

 

 

   10.          Eventuelt

 

 

Steen Herløv Madsen

Kredsformand

 

Du bedes tilmelde dig til TR eller kredskontoret: 033@dlf.org senest torsdag 7. marts, hvis du deltager i middagen efter generalforsamlingen.


Du bedes tilmelde dig til din TR eller kredskontoret, 033@dlf.org senest torsdag 7. marts, hvis du deltager i spisningen efter generalforsamlingen.